Hava tankı


Hava tankı: Hava tankları basınçlı havanın depolandığı ve sistem için gerekli hava akışının sağlanmasında görev yapar.Bu ekipmanların emniyet ventillerinin ve hava tankının iş ekipmanları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir.Hava tanklarında sürekli bireken su tahliyelerinin yapılması gerekir.Uzun yıllar kullanılmakta olan hava tanklarının korozyona uğramasıyla tank cidarlarında incelme meydana gelebilir bu yüzden kalınlık ölçümleride yapılır.

Buhar Jenaratörü


Buhar Jenaratörü:Buhar jeneratörleri,kazanların çoğu fabrika proseslerinde kullanılmakta olup bu kazanların sürekli belirli periyotlarla bakımlarının yapılması ve muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrol muayenesi yapılması gerekir.Buhar kazanlarının emniyet ventillerinin çalışır durumda olduğundan emin olunmalı.Bağlatı elemenlarının kontrolü yapılmalı ,vanaların sızdırmazlıkları kontrol edilmeli.

Kızgın su kazanı


Kızgın su kazanı: Kızgın su kazanlarının periyodik kontrolüne ilişkin yönetmelik yılda azami olarak yılda 1 defa yapılması kılar.Periyodik kontrol ve muayeneler su borulu alev duman borulu su kazanlarının periodik kontrol ve muayeneleri kapsar.Kazanın periyodik kontrolünde kazanın güvenlik sistemeleri ,elektrik aksamları,kazanın bulunduğu alan kazanın besi suyunun şartlandırılması,yanma yakıt sistemleri,baca durumu tespit ve değerlendirmeleri yapılarak uygunluk verilir.

Kızgın yağ kazanı


Kızgın yağ kazanı: Kızgın yağ kazanlarının periyodik kontrol ve muayeneleri yapılması zorunludur.Her türlü kızgın yağ kazanın periyodik kontrolleri yapılır.Bu kontrollerde kazan dairesi kazana ait mekaniksel ve elektriksel kontroller ,emniyet cihazları,yağ dolaşım pompa grubu gibi bir çok tertibatı kontrol edilip standarttaki test basıncına göre göre kontrol edilir.

Kalorifer kazanı


Kalorifer kazanı: Kalorifer kazanının periyodik kontrol muayenesi yapılırken kazanın soğuk olması ve içersinin tamamen su doldurulup max çalışma basıncının 1,5 katı test işlemi yapılır. Bu test işlemlerinde kazanın sızdırmazlık ve emniyet ventillerinin çalışır durumda olup olmadığını tespit ederiz.Kazanın periyodik kontrol muayenesinde kazan yakıt sistemi,yanma odası ,kazan vana ve bağlantıları,pompa grubu,elektriksel sensörler ,sesli ve ışıklı uyarı sistemleri gibi bir çok parametre kontrol edilip raporlamalar yapılır.

Otoklav


Otoklav: Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği gereği her türlü otoklavın periyodik kontrol muayenesi yapılır.Bu kontrollerde blöf vanası,vanaların kontrolü menhol el giriş temizleme kapakları,manometreleri,sıcaklık göstergeleri,elektrik sistemleri kontrol edilerek test basınçlarının uygulanmasıyla periyodik kontrol muayene işlemi gerçekleştirilir.

Basınçlı kap genleşme tankı


Basınçlı kap genleşme tankı:Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği gereği bu ekipmanların bulunduğu alanlar,üzerlerinde daha sonra yapılan bir kaynak işleminin olup olmadığına ,manometre değerlerinin okunaklı ve işaretli olmasına çalışmalarında bir sızıntı ve deformasyon olmadığının bakılmasına istinaden yapılan test basınçlarıyla periyodik kontrol ve muayene gerçekleştirilmiş olur.İş ekipmanları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir

Hidrofor


Hidrofor:Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği çalışması ve sızıntı,genleşme tankı ve boru bağlantılarının titreşimden zarar görmeyacak şekilde tasarımlanması,genleşme tankı arasında çek valf/valfler,hidrostatik deney ve emniyet ventili deneyi sonuçları ile iş ekipmanları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir

Sanayi gaz tankeri


Sanayi gaz tankeri: Sanayi gazları depolama tankının periyodik kontrolüne ilişkin sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkıştırılmış doğalgaz, oksijen, argon,amonyak vb., soğutularak sıvı halde yalıtımlı veya yalıtımsız, tek veya çift cidarlı, yer altı ve yer üstü depolama tanklarının periyodik kontrollerinde uygulanır.Uyarı etiket ve işaretleri,tank ekipman ve donanımları,manometreleri,emniyet cihazları,elektronik sistemleri ve test basınçları uygulanarak periyodik kontrol gerçekleştirilir. İş ekipmanları yönetmeliği gereği on (10) yılı geçmemek kaydıyla periyodik kontrolü gerçekleştirilir

Sıvılaştırılmış petrol gazları depolama tankı


Sıvılaştırılmış petrol gazları depolama tankı:Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre sanayi gazları karatankeri tankının periyodik kontrolleri sırasında yapılacak faaliyetleri kapsar.İş ekipmanları yönetmeliği gereği belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir.LPG LNG CNG gibi depolama tanklarının periyodik kontrollerinin yapılması gerekir.Emniyet ventillerinin çalışır durumda olduğundan emin olunmalı sürekli bakım periyotları takip edilmeli ve hidrostatik testlerinin yapılması gerekir.

Sanayi gazları dolum tankı


Sanayi gazları dolum tankı:Sanayi gazları depolama tankının periyodik kontrolüne ilişkin sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkıştırılmış doğalgaz, oksijen, argon,amonyak vb., soğutularak sıvı halde yalıtımlı veya yalıtımsız, tek veya çift cidarlı, yer altı ve yer üstü depolama tanklarının periyodik kontrollerinde uygulanır.Uyarı etiket ve işaretleri,tank ekipman ve donanımları,manometreleri,emniyet cihazları,elektronik sistemleri ve test basınçları uygulanarak periyodik kontrol gerçekleştirilir. İş ekipmanları yönetmeliği gereği on (10) yılı geçmemek kaydıyla periyodik kontrolü gerçekleştirilir

Parlayıcı patlayıcı madde depolama tankı


Parlayıcı patlayıcı madde depolama tankı:API 620, API 650, API 653,API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.İş ekipmanları yönetmeliği gereği on (10) yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir.

Boyler


Boyler: Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre periyodik kontrol gerçekleştirir.Basınçlı kabın üzerinde ki uyarı etiket ve işaretleri,emniyet cihazları kumanda paneleri acil stop butonları,vanaların sızdırmazlık kontrolü,hidrostatik testleri yapıldıktan sonra devreye alma işlemi gerçekleştirip güvenli bir şekilde çalışması sağlanır..İş ekipmanları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir

Basınçlı hortum


Basınçlı hortum : Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre kontrol edilir.Basınçlı borular genellikle kimyasal madde transferi yapan tesislerde kullanılır ve içerisinden geçen akışkanın insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden sızdırmazlık testinin yapılması gereklidir.İş ekipmanları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir.

Kara Tankeri


Kara Tankeri: TS EN 12972 standardının ilgili maddelerine göre periyodik kontrol edilir.Kara tankerlerinin sızdırmazlık raporları hazırlanır ve akaryakıt aldıkları rafineri tarafından periyodik kontrol edilir.Uyarı etiket ve işaretleri,korkulukları,dolum kapakları aracın aydınlatma lambaları,reflektörleri,azami ağırlığı,basma yükü,tonajı kontrol edilerek bütün gözlerinin sızdırmazlık testleri yapılır..İş ekipmanları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir.