Katodik ölçüm


Katodik ölçüm:Katodik koruma iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemli olup 6 ayda bir periyodik kontrol yapılmalıdır.Katodik ölçüm sıklıkla yapılması gerek detaylı ince bir konudur.Katodik koruma korunacak olan malzeme cinsine göre çelik,demir gibi malzeme özelliklerinde olabilir ve bu malzemelere karşı korunma yöntemi olarak kullanılır. Katodik koruma malzeme ömrünü arttıracağından yer altı sistemlerinde sıklıkla kullanılır ve periyodik ölçümlerinin yapılması gerekir.Katodik ölçüm yapılacak hat da iletkenlik kesintisiz olmalıdır.

Topraklama ölçümü

Topraklama ölçümü yönetmelik gereği yapılmalıdır.Topraklama ölçümü raporlaması yapılır.İlgili elektrik mühendisi kontrol cihazlarıyla ölçüm yapmadan önce güvenliğini alır ve daha sonra ölçümlerini gerçekleştirir.Topraklama da yapılacak iş eş potansiyel sistemdir.Bu ölçümde tüm topraklamalar,bütün metal kısımlar eş potansiyel baraları,potansiyel balanslayıcılar ile temas işlemi gerçekleştirilir.Fabrika içinde farkı iki noktada oluşan gerilim farkı giderilmiş olup bütün noktalarda eş potansiyel sağlanmış olur ve elektrik akımı oluşmaz.Topraklama ölçümü standartların uygun gördüğü değerler arasında olmalıdır aksi durumlarda kontrol tekrarlanmalıdır.


Paratoner ölçümü

Pekonisg olarak elektrik ölçümlerinde yaşanılan yerin iklim ve hava şartlarına baktığımızda ,etrafımızda görünen bir çok sanayi,liman,fabrika,akaryakıt istasyonları,gökdelen,kule vinçler gibi yerlerde paratoner ölçümü yapmakta olup şirketimiz araçığıyla kontrollerinizi gerçekleştirebilirsiniz.Genel anlamada paratonerin görevi yıldırımdan korunmak insan sağlığını ve can güvenliğini etkileyecek olumsuz durumlarla karşılaşmamak için elektrik ölçümleri yapılır. Paratoner elektiriği toprağa aktarır.Paratoner kontrollerinin en az yılda birkere yapılması gerekmektedir.


Elektrik iç tesisat uygunluk belgesi

Elektrik iç tesisat kontrolü azami olarak bir yılı geçmemek kaydıyla elektrik mühendisi tarafından yapılır.Elektrik iç tesisat periyodik kontrollerinde sigorta, şalter,kaçak akım rölesi,kablo testleri kabloların iletkenlik durumu,uyarı işaret ve levhaları,pano kontrolü gibi birçok parçanın periyodik kontrolü gerçekleştirilip standartlara uygun olup olmadığının kontrolü gerçekleştirilir.