Vinç


Vinç: Bu makine ekipmanlarının kontrolün de üzerindeki cihazların,makine elemananlarının,güvenlik tertibatlarının güvenli çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılması konularını kapsar.Köprülü vinç,portal vinç,pergel vinç gibi kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolleri kontrol mühendisi tarafından ve bakımları belirli periyotlarla işletme tarafından yapılıp kontrol tarih listeleri oluşturulmalıdır. Vinçlerin statik ve dinamik yük testleri yapılarak vincin kullanımı hakkında güvenli kullanım kanaati verilir.

Mobil Vinç


Mobil Vinç: Mobil vinçler 1. sınıf tehlikeli olarak görebileceğimiz iş makinaları sınıfında periyodik kontrollerinin yapılması gereken kaldırma iletme makineleridir. Bu iş makinalarının şantiyelerde ağırlıklı olarak çalışması iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemli olup makine emniyetinin sağlanması gereklidir. Mobil vinçlerin yeni sistem moment kontrollü,aşırı yük sensörleriyle,halat sarım düzeninde üst switch ve alt switch gibi elektronik emniyet kontrol mekanizmalarıyla dizayn edilmesi gerekiyor.Mobil vinçlerin statik ve dinamik olarak test yüklerinin yapılması işleminden sonra güvenli çalışma için kullanılmasında sakınca yoktur raporu verilir.

Kule Vinç


Kule Vinç: Kule vinçler iş ekipmanları sınıfında tehlikeli olarak nitelendirebileceğimiz kaldırma iletme ekipmanlarındandır.Bu makineler genellikle inşaat şantiyelerinde yük kaldırmak için kullanılmakta olup bir operatör tarafından kontrol edilir.Kule vinçlerin periyodik kontrol muayeneleri ilgili makine mühendisi tarafından yapılır. Kule vinç insan güvenliği acısından risk teşkil eden bir ekipman olduğundan bu ekipmanların ve üzerlerindeki güvenlik tertibatlarının çalışıp çalışmadığının kontrolü bakımcılar tarafından rutin kontrol ettirilip üç (3) ayda bir periyodik kontrolü yaptırılır.Kule vinç yük diyagramına göre test edildikten sonra kullanılmasında sakınca olmadığı kanaatine varılırsa güvenli bir şekilde çalışmasına devam eder.

Caraskal


Caraskal: Caraskallar yük kaldırma ve iletme ekipmanları olarak kullanılan iş ekipmanları yönetmeliğinde de periyodik kontrol ve muayenelerinin yapılması gereken ve sürekli bakımcılar tarafından kontrollerinin yapılarak zincirlerinin kumpas ile ölçülmesi kumanda sistemlerinin çalışır durumda olduğu kontrol edilmeli ve ilgili kontrol mühendisi tarafından periyodik kontrollerinin sürekli yapılması gerekir.Kumanda yön tuşlarının belirgin olması operatörün güvenli kullanması açısından çok önemlidir.

Platform


Platform: Platformlar yükselebilen seyyar iş platformu ,sütunlu çalışma platformu,asılı erişim donanımlı platformaları olarak çeşitlere ayrılıp personel taşıyıcı niteliğinde kullanılır.Bu personel taşıyıcı platformların çalışma koşullarına uyum sağlaması açısından üzerinde bir çok güvenlik tertibatı bulunmaktadır. Bu platformların periyodik kontrol muayenelerinin yapılarak ilgili standartlar gereği üzerindeki elektronik ve mekanik teçhizatların çalışığ çalışmadığı kontrol edilir.İşletme tarafında sürekli bakımlarının yapılması gerekir ve platform eğitim sertifikası almış operatörler tarafından kullanılmalıdır.

Servis Asansörü


Servis asansörü: 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla kontrolleri gerçekleştirilir.Genellikle yemekhanelerde kullanılan bu asansörler yiyecek içeçek taşınması için kullanılan asansörlerdir.

Asansör Bilirkişilik


Asansör Bilirkişilik: Asansörler iş ekipmanları yönetmeliğinde periyodik kontrollerinin yapılması gereken insanların güvenli taşınması için ilgili asansör bakımcı firmaların ve periodik kontrol muayene kuruluşunun kontrolleri yapması gerekir.Asansörlerinin yasal olarak yılda bir kez muayenelerinin kontrollerinin yapılması zorunludur. Asansör sistemindeki bütün elektronik cihazların kontrollerinin yapılması güvenli çalışıp çalışmadığının kontrollerinin yapılarak insan sağlığı ve güveliği açısından çalışmasında sakınca olup olmadığına bakılır.

Forklift


Forklift: Forklifler iş ekipmanları sınıfında artık fabrikalarda şantiyelerde sahalarda sıklıkla yük kaldırma iletme ekipmanı olarak kullanılmakta iş gücünü kolaylaştırarak zamandan tasarruf sağlamaktadır.Bu iş makinalarının periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu olup işletme tarfında belirli periyotlarla bakımlarının yapılıp periyodik kontrollerinin yapılması gerekmetedir.

Araç Kaldırma Lifti


Araç Kaldırma Liftiç: Araç kaldırma için kullanılan bu ekipmanlar genellikle araba garajlarında tamir amaçlı araçları kaldırmada kullanılmakta olup hem çalışan insanın güveni ve aracın düşme riskinin engellenmesi açısından kullanılır.Bakımlarının özenle yapılıp eriyodik kontrol muayenelerin yapılması gerekir.işletme tarafından periyodik kontrol süreleri belirlenir ve azami olarak 1 yılı geçmemek kaydıyla sürekli kontrolleri yapılır.

Raflar Ve Analizleri


Raflar Ve Analizleri:Raflar lojistik depolama firmalarında daha çok kullanılmakta olup paletli eşyaların yüklenmesi ve depolanmasında kullanılır.Rafların kurulum yapan firma tarafından kurulduk dan sonra zamanla aşınma ,korozyon ve konstrüksiyon da yıpranma görülebilir.Bu durumların incelenmesi açısından sürekli periyodik kontrollerinin yapılması gerekir.Eski tip rafların kontrolleri genel ölçü ve detayları alınarak bilgisayar programında analiz yapıldıktan sonra kullanılabilir durumları hakkında raporlama yapılır.

Kaldırma İletme Makinası Rampa


Kaldırma İletme Makinası Rampa: Rampalar daha çok lojistik firmalarda kullanılmakta araçlardan yük boşaltımının gerçekleştirilmesi için bir köprü oluşturmaktadır.Yan korkuluklarının olması,makine bağlantı elemanlarının çalışır durumda olması ve hidrolik kaçak sızıntı olmaması gerekir.Periodik kontrol ve bakımlarının yapılıp sürekli bu kontroller iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol edilmelidir.

Sapan Mapa Halat Zincir Aparat C Kanca


Sapan Mapa Halat Zincir Aparat C Kanca: Bu aparatlar makine ekipmanlarında yüke bağlantı aracı olarak kullanılmakta olup ,yük ile kaldırma iletme makinası arasında köprü oluşturur.Bu ekipmanların kontrollerinin testlerinin yapılıp periyodik kontrollerinden sonra kullanılmasında bir sakınca olup olmadığına bakılır.İşletmelerde yıpranmış,aşınmış,yorulmuş bağlantı aparatlarının kullanılmaması ve değiştirilmesi gerekmektedir.

Maniplatör


Maniplatör: Makine emniyeti yönetmeliğine göre makine bağlantıları,kumanda kontrol paneli,elektrik panosu gibi tüm çalışma güvenlik tertibat ve bağlantıların periyodik kontrolü gerçekleştirilir

Yürüyen merdiven ve Bant


Yürüyen merdiven ve Bant:Günümüzde yürüyen merdivenler hava alanlarında,alışveriş merkezlerinde,hastanelerde,köprü ve yolarda sıklıkla kullanılmakta olup yaşamımızı kolaylaştıran makinalardandır.Bu ekipmanların insan sağlığı ve güvenliği açısında periyodik kontrollerinin yapılıp insanların güvenli bir şekilde taşınması sağlanmalıdır.

Yük Asansörü


Yük asansörü: İçinde kumanda butonları bulunmayan ve sadece YÜK taşımak için tasarlanmış ,kesinlikle insan taşınması yasaklanmış asansörler kaldırma ekipmanı statüsünde değerlendirilecek ve kaldırma ekipmanları için belirlenmiş standartlar çerçevesinde 1 yılı aşmamak kaydıyla belirlenen periyotlarda kontrolleri gerçekleştirilecektir.

Yapı iskeleleri


Yapı iskeleleri: Yapı iskeleleri inşaat sektöründe sıklıkla kullanılan ve cephede inşaat personelinin çalışdığı bir platformdur.Bu iskelelerinin periyodik kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekir.Üzerinlerindeki düşmeyi önleyici güvenlik tertibatlarının olması ve bunların yıpranmamış aşınmamış güvenilir bir şekilde çelik yapının sağlam olduğundan emin olunduktan sonra çalışma izni çıkarılmalıdır.