ORTAM ÖLÇÜMLERİ


İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA YAPILAN ÖLÇÜMLER
Toplam Toz Maruziyeti Ölçümü
Solunabilir Toz Maruziyeti Ölçümü
Ortamda Toz Ölçümü
Torasik Aerosol Ölçümü
Gürültü Maruziyeti Ölçümü
Ortamda Gürültü
Ağır Metal Maruziyeti Ölçümü
Ortamda Ağır Metal Ölçümü
VOC Maruziyeti Ölçümü
Ortamda VOC Ölçümü
Titreşim Maruziyeti Ölçümü
Ortamda Titreşim Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü
Anlık Gaz Ölçümü
İnorganik Gaz Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü
BACA EMİSYON İMİSYON ÖLÇÜMLERİ
Bacada Partikül Madde Ölçümü
Bacada Yanma Gazları Ölçümü
Bacada Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Ölçümü
Bacada Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü
Baca Gazı Hız, Nem, Sıcaklık, İslilik Ölçümü
Ağır Metal Ölçümü
Bacada Klor (HCl) Ölçümü
Bacada Flor (HF) Ölçümü
Bacada Nitrik Asit (HNO³) Ölçümü
Bacada Hidrojen Sülfür (H²S) Ölçümü
Bacada Amonyak (NH³) Ölçümü
Bacada Formaldehit (CH²O) Ölçümü
Bacada Sülfürik Asit (H²SO4) Ölçümü
Bacada Siyanür (HCN) Ölçümü
Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Ölçümü
PCDD/PCDF Ölçümü
Partikül Madde (PM 10)
Çöken Toz
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ
Ses Basıncı Seviyesi
Akustik Gürültü Ölçümü
Çevresel Titreşim Ölçümü
Çevresel Gürültü Ölçümü