YANGIN TESİSATI VE HORTUMLAR MOTOPOMPLAR,BORU TESİSATI


Yangın tesisatı periyodik kontrolü önemli olup acil durumlarda can ve mal kaybının önüne geçilmesinde büyük bir rolü vardır.Bu konuda ilgili standarda göre kontrol gerçekleştirilip uygunluk verilir.Bu tesisatın periyodik kontrolü iş ekipmanları yönetmeliğine göre yılda 1 (bir) periyodik kontrol muayenesi yapılır ve projeye uygun olup olmadığının kontrolü gerçekleştirilir.Yangın tesisatının sağlamlık ve sızdırmazlık periyodik kontrolleri,yangın hortumlarının periyodik kontrolleri,yangın hidrantlarının periyodik kontrolleri,yangın dolaplarının uygun olup olmadığının periyodik kontrolleri yapılır.